numerologie

Numerologie

“Ik ben maar een nummer”

Numerologie is de getallenleer. In cijfers en letters zit een diepere energie verborgen. In een cursus numerologie maak je kennis met deze diepere betekenis van de getallen en letters.
Met behulp van je eigen geboortedatum en en jouw geboortenaam kun je leren zien, welke getallen voor jou een speciale betekenis hebben!!!

Inmiddels leven we in en tijd waarin we vele nummers hebben: burgerservicenummer, bamkrekeingnummer, klantnummer, telefoonnummer, huisnummer, postcode. Vaak zie je dat een bepaald getal opvallend vaak vertegenwoordigd is of juist helemaal niet!!! Met hulp van de numerologie kun je hier een verrassend licht op werpen.