labirint

Labyrint

Het labyrint van Chartres

Ik maak mij op om het midden te vinden
Het doel van mijn leven
Wanneer ik het zien kan is de weg helder en licht
Maar op omwegen wordt mijn schrede gevoerd
Mijn God hoeveel wendingen liggen nog voor mij!
Menig maal geloof ik bij het doel te zijn
Dan weer sta ik bijna aan het begin
Aarzelend , tastend, ga ik naar voren
Ik ervaar: Iedere schrede brengt mij dichter bij U
Geen schrede is tevergeefs voor U
Eer ik het begrijp ligt het nieuwe spoor van mijn leven voor mij

Sinds 2003 ben ik bekend met het labyrint, waarbij vooral het labyrint, dat in Chartres op de vloer van de kathedraal ligt het labyrint is waarmee ik met hart en ziel verbonden ben.

Wat is een labyrint?

Allereerst een labyrint is geen doolhof. Bij een doolhof wat we vaak als kind hebben gelopen kun je of moet je onderweg kiezen ga ik rechtdoor, ga ik linksaf, ga ik rechtsaf.

Bij een labyrint leidt het pad je naar het centrum. Bij een spiraal ga je vrij voorspelbaar van buiten naar binnen. In het symbool van het labyrint is de eigenschap dat  wendingen in dit patroon zitten. Dat maakt dat je al lopende dichtbij het centrum bent en op een zeker moment van het centrum wordt weg geleid. Dit roept doorgaans weerstand in ons systeem op. Deze weerstand maakt dit patroon zo  uitermate geschikt voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

 

-Het labyrint is een eeuwenoud symbool en wordt wereldwijd gevonden in verschillende vormen.
-Het labyrint is een middel voor persoonlijke groei en ontwikkeling

De eigenschappen van een labyrint zijn:
1) Het pad leidt je (dat vraagt in je proces overgave) naar het centrum (dit is een inkerende beweging)  en vanuit het centrum weer naar buiten.
2) Het pad bevat wendingen

Sinds 2003 is het labyrint van Chartres in mi9jn levensbestaan gekomen. De in en doorwerking van dit symbool en haar werking is sinds die tijd aan het groeien en ontwikkelen in en door mij.

In januari 2005 heb ik op de Vlierhof een woonwerkleefgemeenschap in Duitsland, vlakbij Millingen aan de Rijn over de grens het idee van een labyrint van Chartres op hun terrein aan te leggen en te onderhouden ingebracht. Dit idee werd enthousiast ontvangen. Wat voor mij persoonlijk ongewoon was, daar mijn ideeen meestal als gek, moeilijk of iets dergelijks werden benoemd. In de daarop volgende maanden hebben we op het terrein bekeken waar dit labyrint goed tor zijn recht kwam. In april/mei 2005 ben ik met de aanleg begonnen. En na 3 maanden was het gebruiksklaar. In de daarop volgende jaren heb ik dit labyrint onderhouden en langs het toegangspad  met inheemse wilde tuinen uitgebreid.                                                    In augustus 2020 nam ik afscheid van dit geesteskind mijnerzijds. Mede door mijn verhuizing naar Zutphen was het tijd voor iets anders., iets nieuws. Wat het ook moge zijn. Een ommekeer, een wending.

Vanaf 2014 was ik in mijn toenmalige woonplaats Amersfoort aan het lobbyen of een labyrint van Chartres hier kon worden verwezenlijkt. In november 2018 lukte dit op de Eemstadtuinderij, welke gelegen is op het bedrijventerrein van Amersfoort -  Vathorst. In april 2019 is dit labyrint van Chartres middels een ceremonie geopend.

Ook dit labyrint heb ik helaas zonder overdracht achter me gelaten met de verhuizing naar Zutphen in oktober 2020.

In het voorjaar van 2021 bied ik de gemeente Zutphen het labyrint van Chartres aan in combinatie met “onkruid”. Mijn ontwikkelde kwaliteit van schoonheid creeren met onkruid zet ik hierbij in. Het labyrint van Chartres heeft 10 cirkels vanaf de buitenrand tot het centrum. In elk van deze cirkels zet ik een andere veldplant, inheemse plant. Bij de vormgeving plant ik in elk van deze cirkels een andere veldplant, inheemse plant (in de volksmond onkruid). Alle gecultiveerde planten stammen van het onkruid af. Onkruidplanten zijn als het ware sterke oerplanten.

In mijn autodidactische opleiding als tuinder heb ik zo’n 40 jaar ervaring opgedaan net hoe deze planten zich gedragen boven de grond, onder de grond en welke eigenschappen een plant bezit. Of ze eetbaar zijn. En zo ja welke gedeelten en hoe te bereiden. Daarbij heb ik zowel gewerkt op  zandgrond, wat de laatste 15 jaar uitgebreid is met rivierkleigrond en moerassige veengrond.

Plannen Zutphen

Het labyrint van Chartres komt te liggen in het Emerpark.

In het najaar van 2021 wil ik in Zutphen graag starten met een groep deelnemers tussen de 18 – 45 jaar. De interesse van de deelnemers ligt of bij de kennis van de “onkruid”planten tot zich te nemen,  of om de energie van een labyrint te leren kennen,  wat je hiermee kunt doen en hoe je het vorm kunt geven.

Deelnemers krijgen beide vakbegieden tot zich

Praktisch gezien heb ik voor ogen om te werken op maandagmiddag en woensdagmiddag van 13.00 – 17.00. Van een deelnemer vraag ik in ieder geval een van de middagen aanwezig te zijn.

Op dinsdagavond 7 september is een informatieavond in het Middenhuis aan de Fie Carelsenstraat 34 in de wijk Leesten in Zutphen.

Je kunt dan kennis maken met mij, Frederique Hagedoorn. Ik vertel het een en ander. Beeldend materiaal is aanwezig om te bekijken.                                      Aanmelden en info via fredehagen1955@uwnet.nl

Het driepadenpatroon

In het klassieke drie paden patroon is het aantal wendingen beperkt. Dit is het kleinste labyrint wat ik ken.
Het klassieke drie paden patroon leent zich uitstekend voor een groep, die aan teambuilding wil doen. In de begeleiding hiervan koppel ik het persoonlijke proces aan wat zich in de groep afspeelt. En omgekeerd.

Aangelegd labyrint op het land

In 2005 heb ik in Duitsland in Keeken op de Vlierhof een woon- werk, leefgemeenschap het labyrint uit Chartres op het land aangelegd.
Dit labyrint bestaat uit paden van houtsnippers en de 10 cirkels tot het centrum, welke de begrenzingsranden tussen de paden vormen zijn met 10 verschillende veldplanten ingeplant. Van buiten naar binnen bevat het momenteel achtereenvolgens St Janskruid, bastaardwederik, aardbeiplant, kruipende boterbloem, duizendblad, hondsdraf, salie, witte klaver, moederkruid en robertskruid. Gedurende het seizoen veranderen deze planten van gedaante.
In dit labyrint bevindt zich een kruis met een cirkel in het midden. Ik noem dit ook wel het skelet van dit labyrint. Op het kruis, welke op de verschillende windrichtingen liggen, zijn buxusstruiken ingeplant. Dit zijn de plaatsen waar je je wendt. Deze buxustruiken zijn het gehele jaar groen.
In het midden, omringd door de buxusstruiken, is de bloem met verschillende kleuren en texturen van steen vorm gegeven.

Wil je meer weten over het labyrint of ben je geïnteresseerd in het naaien van het labyrint van Chartres op een lap stof bijvoorbeeld: kledingstuk, een kussensloop, een tafelkleed, een wandkleed? Ga naar aanbod.

Aanleg Labyrint 2005

Aanleg Labyrint 2005

Aanleg Labyrint 2005

Aanleg Labyrint 2005

Aanleg tegelrand Labyrint 2007

Aanleg tegelrand Labyrint 2007

Aanleg tegelrand Labyrint 2007

Aanleg tegelrand Labyrint 2007

Omranding Labyrint 2007

Omranding Labyrint 2007

Omranding Labyrint 2007

Omranding Labyrint 2007

Omranding Labyrint 2008

Omranding Labyrint 2008

Labyrint 2009

Labyrint 2009

Labyrint 2009

Labyrint 2009

Labyrint 2009

Labyrint 2009

Labyrint 2009

Labyrint 2009

Labyrint 2010

Labyrint 2010

Labyrint 2012

Labyrint 2012

Labyrint 2012

Labyrint 2012

Aanleg Labyrint 2005Aanleg Labyrint 2005Aanleg tegelrand Labyrint 2007Aanleg tegelrand Labyrint 2007Omranding Labyrint 2007Omranding Labyrint 2007Omranding Labyrint 2008Labyrint 2009Labyrint 2009Labyrint 2009Labyrint 2009Labyrint 2010Labyrint 2012Labyrint 2012