adem en stem

Adem en Stem

De eerste levensadem gaat gepaard met een krachtig geluid.

Adem is het belangrijkste in ons leven. Het draagt bij aan ons eigen leven. Je kunt spanning verhogen met de adem en je kunt ook door het gericht werken met de ademhaling ONT – SPANNEN.
Met het in en uit ademen staan we in kontakt met onze omgeving. Bewustwording van je eigen ademhaling is een eerste stap. Met behulp van ontspanningsoefeningen stap voor stap verder bouwen aan verdieping van jouw ademhaling een volgende stap.
Met de ademhaling mag en kan ook geluid naar voren komen. Beginnend met oefeningen kun je op den duur stap voor stap leren dit meer te integreren in je levensbestaan.

Elk stemgeluid is uniek.
Allereerst de klank.
Ook pas ik het toe met zingen, zowel bestaande liederen als eigen geschreven teksten. Dit alles kan bijdragen tot de groei van wie je ten diepste bent.
Dit middel gebruik ik met name bij individuele begeleiding.

Zelf treed ik ook op als zangeres bij een gebeurtenis waarin iets wordt gevierd, iets wordt afgesloten. En tegelijkertijd iets nieuw in gang gezet.
Ik schrijf zelf teksten op grond van het thema wat bij jullie leeft, waarvoor ik een kontakt gesprek heb met een vertegenwoordigster of een klein groepje mensen.
Bij het optreden zing ik geïmproviseerd. Mijn kracht ligt in kontakt legging met publiek en het uitdragen van emotie met het zingen. Groepen maximaal 40 – 60 personen.
Bij voorkeur ’s middags.