Cursus numerologie

Numerologie is eeuwen geleden door grote wijsgeren toegepast. Het is langzamerhand uit ons alledaagse bewustzijn verdwenen. In onze huidige samenleving komt het fenomeen van energieën, die onzichtbaar zijn, en die wel hun werking hebben in ons dagelijks bestaan, weer enigszins naar voren. In deze cursus Numerologie maak je kennis met de diepere betekenis, die achter nummers en de letters van het alfabet schuil gaat.

In 9 cursusmiddagen maak je kennis met de betekenis van de getallen 1,2,3,4,5,6,7,8 en 9. En hoe je de letters van het alfabet kunt herleiden. Met behulp van je eigen geboortedatum en je geboortenaam gaan we aan de slag en berekenen zo jouw levensgetal, jouw persoonlijkheidsgetal en het getal van jouw ziel. Met behulp van deze kennis neemt het inzicht in jezelf en andere mensen toe.

Frederique Hagedoorn

tel: 0575 -775413
e-mail: fredehagen1955@uwnet.nl

Kosten: 150 €