Cursus labyrint naaien op een lap stof

Gedurende 3 maandagmiddagen

Data: maandagmiddag: 13.30 – 15.30
9, 23  november  en  7 december 2015

Waar: middengebouw Hof der Toekomst
in Amersfoort-Noord

Kosten: 50 €

Informatie en/of aanmelding bij:
Frederique Hagedoorn
Tel: 033 -4562391
e-mail: fredehagen1955@uwnet.nl